Zakelijk

In ieder onderdeel van uw onderneming loopt u tal van risico’s. U kunt onder andere geconfronteerd worden met schade, afnemers die niet betalen, aansprakelijk gesteld worden door derden of wellicht te maken krijgen met onverwachte inkomstenderving. Ook uw bezittingen verdienen extra bescherming. Bovendien wilt u uw medewerkers natuurlijk een goed pakket voorzieningen en verzekeringen bieden.

 

Rico Advies inventariseert dit complexe geheel van bedrijfsrisico’s en maakt deze voor u inzichtelijk met behulp van een risicoanalyse. Door het uitvoeren van een risicoanalyse kunnen alle mogelijke (zuivere) risico’s die zich binnen uw bedrijf en in uw directe omgeving voordoen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en op structurele wijze worden gereduceerd tot een acceptabel niveau.

 

Middels hoogwaardige onafhankelijke adviezen, producten en verzekeringsprogramma’s die aansluiten bij uw specifieke situatie bieden wij u continuïteit en geen tijdelijke oplossingen. Zo bent ú uw risico’s de baas!