Privacy statement

Rico Advies hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Bij de aanvraag van de verzekering verstrekte en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door Rico Advies gevoerde persoonsregistratie. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en financiële diensten, alsmede voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en de bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het relatiebestand van Rico Advies.

 

Rico Advies onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de rechten en de plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld. De volledige tekst van de gedragscode vindt u op: www.verzekeraars.nl

 

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.

 

Rico Advies behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.