Gedragscode

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. Om dit te bereiken is de dienstenwijzer opgesteld. Hierin wordt duidelijk omschreven wie Rico Advies is, hoe u Rico Advies kunt bereiken en welke diensten worden verleend.

 

De complete tekst van de Dienstenwijzer van Rico Advies kunt u telefonisch opvragen. De complete tekst van de Wfd kunt u vinden op de website www.minfin.nl.